Komunikat

Komunikat

Szanowni Mieszkańcy,  

w związku z apelem Wojewody Lubuskiego, uprzejmie prosimy o przekazywanie zgłoszeń na temat złego stanu drzew w otaczającej Państwa przestrzeni (złamanych, mocno przechylonych, czy częściowo wyrwanych z podłoża).

Spółdzielnia na bieżąco dba i kontroluje osiedlową zieleń, jednak ze względu na zmienną pogodę, nie każdy zły stan drzew jesteśmy w stanie wychwycić natychmiast. 

Zagrożenia ze strony drzew:

  • na terenie osiedla prosimy zgłaszać do Spółdzielni osobiście, drogą elektroniczną lub telefonicznie
  • na terenach miejskich prosimy zgłaszać do Zakładu Gospodarki Komunalnej (tel. 68 322 91 20)

Poważne uszkodzenia drzewostanu, zagrażające zdrowiu i życiu, prosimy niezwłocznie zgłaszać Straży Pożarnej (tel. 998).  

Dziękujemy.