Segregacja odpadów komunalnych

Segregacja odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie prosimy o segregowanie odpadów powstających w Państwa gospodarstwach domowych oraz wyrzucanie ich do odpowiednio oznakowanych pojemników.  

Niższa cena za wywóz odpadów, jaką objęte są w naszych zasobach gospodarstwa domowe – 14,00 zł za 1 osobę zamieszkałą, nakłada na nas obowiązek segregowania odpadów i korzystania z przeznaczonych do tego pojemników. Segregując odpady komunalne dbamy nie tylko o środowisko, ale również o nasze portfele. Stawka opłaty za wywóz odpadów niesegregowanych za 1 osobę zamieszkałą wynosi 22 zł miesięcznie. Jest to prawie dwukrotny wzrost opłaty, w stosunku do obecnie nas obowiązującej. Jeżeli obecny niski stan segregacji utrzyma się, Urząd Miasta obciąży nas stawką 22 zł za osobę, i tą kwotą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy, bez względu na deklarację segregowania odpadów lub nie.  

W związku z powyższym uprzejmie prosimy wszystkich Państwa, którzy nie segregują jeszcze odpadów o rozpoczęcie dbania o nasze środowisko i finanse, zbierając odpady selektywnie.

Prosimy o korzystanie z ustawionych przy altanach śmietnikowych pojemników, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Bardzo prosimy również, dbając o maksymalne wykorzystanie miejsca w pojemnikach, o zgniatanie przed wyrzuceniem plastikowych pojemników, butelek oraz kartonów.  

Z góry uprzejmie dziękujemy za wspólne dbanie o środowisko oraz finanse wszystkich mieszkańców.

Więcej informacji o sposobie segregacji śmieci na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej http://zgk.net.pl/?p=2583