Walne Zgromadzenie 2022

Członkowie

Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL

w Zielonej Górze

 

Na podstawie:

-         § 9 art. 36 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 z póź. zm.),

-         Zarządzenia Zarządu Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL z dnia 20.09.2022 r.   w sprawie głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia,

-         § 39 Statutu Spółdzielni,  

Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze zarządza podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w godzinach od 800 do 1900 w następujących dniach dla poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia:

 

data

godzina

nr części Walnego Zgromadzenia

nieruchomość

2022-10-20

800 - 1900

siódma

Konstruktorów 28 - 34

2022-10-20

800 - 1900

siedemnasta

Spawaczy 10 - 16

2022-10-20

800 - 1900

dziesiąta

Technologów 13 - 17

2022-10-20

800 - 1900

pierwsza

Skłodowskiej Curie 9

2022-10-24

800 - 1900

dwudziesta piąta

Spawaczy 13 DEF

2022-10-24

800 - 1900

czternasta

Technologów 32 - 36

2022-10-24

800 - 1900

szósta

Konstruktorów 46 - 52

2022-10-24

800 - 1900

osiemnasta

Spawaczy 18 - 22

2022-10-24

800 - 1900

dziewiąta

Technologów 7 - 11

2022-10-24

800 - 1900

dwudziesta trzecia

garaże wolnostojące

2022-10-25

800 - 1900

dziewiętnasta

Spawaczy 1 ABCD

2022-10-25

800 - 1900

ósma

Technologów 1 - 5

2022-10-25

800 - 1900

trzecia

Konstruktorów 62 - 70

2022-10-26

800 - 1900

dwudziesta czwarta

Spawaczy 13 ABC

2022-10-26

800 - 1900

trzynasta

Technologów 2 - 8

2022-10-26

800 - 1900

piąta

Konstruktorów 72 - 78

2022-10-26

800 - 1900

szesnasta

Spawaczy 2 - 8

2022-10-26

800 - 1900

dwunasta

Technologów 10 - 16

2022-10-27

800 - 1900

czwarta

Konstruktorów 54 - 60

2022-10-27

800 - 1900

dwudziesta pierwsza

Spawaczy 3 ABC

2022-10-27

800 - 1900

piętnasta

Technologów 26 – 30

2022-10-27

800 - 1900

dwudziesta

Spawaczy 5 A - G

2022-10-31

800 - 1900

jedenasta

Technologów 18 - 24

2022-10-31

800 - 1900

druga

Konstruktorów 36 - 44

2022-10-31

800 - 1900

dwudziesta druga

Spawaczy 5 HIJK

                                                                                              

Projekty uchwał wraz z załącznikami zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni 28.09.2022 r. Każdy Członek posiada prawo zapoznania się z przedstawionymi dokumentami. Na żądanie, Członek może otrzymać dokumenty drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

 

Czas pracy Spółdzielni:   poniedziałek               700 – 1700

wtorek – czwartek                 700 – 1500

piątek                                    700 – 1300


INFORMACJA O GŁOSOWANIU NA PIŚMIE 

UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASTAL 

Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL informuje, iż zarządził (Zarządzenie z dnia 20.09.2022 r.) głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w drodze indywidualnego oddawania głosów. 

Zarządzenie głosowania nastąpiło na podstawie art.36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 275 z późn. zm.)        

Głosowanie nad uchwałami odbywa się w sposób jawny poprzez indywidualne oddawanie głosów na karcie do głosowania. Członek Spółdzielni może oddać swój głos:

- osobiście w siedzibie Spółdzielni w dniu i godzinach określnych dla części Walnego Zgromadzenia, do której przynależy Członek

- drogą elektroniczną, wysyłając podpisaną ważnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym w e-dowodzie,  kartę do głosowania na adres poczta@zsmzastal.pl w dniu i godzinach określnych dla części Walnego Zgromadzenia, do której przynależy Członek. Gotowość do głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu otrzymania karty do głosowania, Członek powinien zgłosić do Spółdzielni nie później niż do godziny 15 w dniu głosowania.  

Na Karcie należy oddać swój głos na każdą uchwałę oddzielnie. Kartę należy podpisać, podać datę oddania głosu, wpisać PESEL oraz adres lokalu.  

Członek Spółdzielni ma prawo przyjść na posiedzenie Walnego Zgromadzenia w dniu i godzinach, w których przypada ta Część Walnego Zgromadzenia, do której Członek przynależy. Na sali posiedzeń w siedzibie Spółdzielni może przebywać jednocześnie jeden członek lub dwóch członków, będących małżeństwem. W przypadku przybycia większej ilości członków jednocześnie, pozostałych prosi się o poczekanie we wskazanych pomieszczeniach Spółdzielni lub poza nią.