Zmiany w Regulaminie porządku domowego

Zmiany w Regulaminie porządku domowego

Szanowni Mieszkańcy,

 

Z dniem 28 października 2020 r. w życie wchodzą zmiany do Regulaminu porządku domowego Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL (wprowadzone na podstawie uchwały nr 14 Rady Nadzorczej z posiedzenia w dniach 30.09.2020 r. – 07.10.2020 r.)  

Zmiany w zapisach dotyczą:

-       obowiązku utrzymania przez użytkownika lokalu czystości w częściach wspólnych budynku podczas wykonywania remontu w lokalu (§ 13 Regulaminu)

-       wykorzystywania części wspólnych w budynku – zabrania się przechowywania jakichkolwiek przedmiotów i materiałów, z wyjątkiem wózków dziecięcych, jeśli nie przeszkadzają w swobodnej komunikacji pieszej (pkt. 2 § 21 Regulaminu)

-       korzystania przez użytkowników lokali z pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych do użytku wspólnego – określono dostępność oraz zasady korzystania (§ 24 Regulaminu)

-       utrzymania czystości wokół budynku, nasadzeń i pielęgnacji drzew i krzewów, korzystania z ujęć wody należących do Spółdzielni (§ 28 Regulaminu) 

Tekst jednolity  Regulaminu porządku domowego Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL dostępny jest na stronie internetowej www.zsmzastal.pl w zakładce <Dokumenty  -Regulaminy>.  Na Państwa życzenie możemy dostarczyć do Państwa skrzynki pocztowej wersję papierową Regulaminu.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.