WALNE ZGROMADZENIE 
Jest najwyższym organem Spółdzielni. Jest to zebranie Członków, które Zarząd zwołuje minimum raz w roku, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.  


RADA NADZORCZA:

Tadeusz Kozikowski  Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Postoł     Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Grażyna Opiatowska   Sekretarz Rady Nadzorczej

Halina Jaworska     Członek Rady Nadzorczej 

Marek Kozłowski    Członek Rady Nadzorczej

Regina Łukasiewicz  Członek Rady Nadzorczej

Wacław Marcula     Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Zapolska  Członek Rady Nadzorczej  ZARZĄD

Maria Czarnecka    prezes Zarządu