Organy Spółdzielni

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Walne Zgromadzenie

Jest najwyższym organem Spółdzielni. Jest to zebranie Członków, które Zarząd zwołuje minimum raz w roku, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.  

Rada Nadzorcza

Tadeusz Kozikowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Postoł
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Grażyna Opiatowska
Sekretarz Rady Nadzorczej
Halina Jaworska
Członek Rady Nadzorczej
Marek Kozłowski
Członek Rady Nadzorczej
Regina Łukasiewicz
Członek Rady Nadzorczej
Wacław Marcula
Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Zapolska
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Maria Czarnecka
prezes Zarządu

Pełnomocnicy

Joanna Bąk
Pełnomocnik Zarządu
Aneta Chalecka
Pełnomocnik Zarządu