Organy Spółdzielni

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Walne Zgromadzenie

Jest najwyższym organem Spółdzielni. Jest to zebranie Członków, które Zarząd zwołuje minimum raz w roku, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.  

Rada Nadzorcza

Edward Cupiał
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Urszula Ksieniewicz
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Maksymilian Węcławski
Sekretarz Rady Nadzorczej
Stefania Bukowska
Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Furtak
Członek Rady Nadzorczej
Halina Jaworska
Członek Rady Nadzorczej
Alicja Mackiewicz - Owsińska
Członek Rady Nadzorczej
Leszek Trubiłowicz
Członek Rady Nadzorczej
Roman Tyliński
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Maria Czarnecka
prezes Zarządu

Pełnomocnicy

Joanna Bąk
Pełnomocnik Zarządu
Aneta Chalecka
Pełnomocnik Zarządu