System obsługi Spółdzielni podczas pandemii Covid-19

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Informujemy, że w związku z rosnącą liczbą zachorowań, biuro Spółdzielni jest do odwołania zamknięte dla osób z zewnątrz.
Spółdzielnia funkcjonuje w standardowych godzinach otwarcia.
Kontakt odbywać się będzie telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem skrzynki do bieżącej korespondencji, znajdującej się przy Konstruktorów 28. 

Zgłoszenia awarii, usterek, sprawy dotyczące opłat za użytkowanie lokali prosimy zgłaszać telefonicznie.

telefon ogólny               68 320 32 03

sprawy techniczne          668 818 606  

e-mail                             poczta@zsmzastal.pl 

W wyjątkowych sprawach bezpośrednia obsługa w siedzibie Spółdzielni może odbyć się po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Dziękujemy za wyrozumiałość.  

2020-10-27