Walne Zgromadzenie – podjęte uchwały

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Zgodnie z § 49 ust. 4 Statutu Spółdzielni, na podstawie protokołu Kolegium Walnego Zgromadzenia z dnia 04.07.2023 r., przekazujemy Państwu informacje dotyczące podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL, które odbyło się w dniach 12.06.2023 r. – 28.06.2023 r.

UCHWAŁA NRW SPRAWIELICZBA CZŁONKÓW UCZESTNICZĄCYCHGŁOSY ZAGŁOSY PRZECIW
1zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 202245450
2zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 202245450
3udzielenia absolutorium członkowi Zarządu45450
4zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 202245450
5udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej45450
6przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 202245450
7oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi45450
8przyjęcia wyników lustracji45450
9wyboru Rady Nadzorczej45wyniki głosowania dla poszczególnych kandydatów podane w tabelach poniżej
10wyboru delegata na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM45
11wyboru zastępcy delegata na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM45

          Zgodnie z § 37 pkt 14 Statutu Spółdzielni, na podstawie wyników głosowań na dwudziestu pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, kandydaci na członków Rady Nadzorczej otrzymali następującą liczbę głosów: 

IMIĘ I NAZWISKOLICZBA ODDANYCH GŁOSÓW
Stefania Bukowska45
Edward Cupiał42
Ryszard Furtak44
Halina Jaworska45
Urszula Ksieniewicz44
Alicja Mackiewicz – Owsińska45
Leszek Trubiłowicz43
Roman Tyliński42
Maksymilian Węcławski43

Wszyscy kandydaci uzyskali mandat Członka Rady Nadzorczej.

          Zgodnie z § 52 pkt 13 Statutu Spółdzielni, na podstawie wyników głosowań na dwudziestu pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, kandydat na delegata na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM otrzymał następującą liczbę głosów: 

IMIĘ I NAZWISKOLICZBA ODDANYCH GŁOSÓW
Edward Cupiał43

i uzyskał mandat delegata.

Zgodnie z § 52 pkt 13 Statutu Spółdzielni, na podstawie wyników głosowań na dwudziestu pięciu częściach Walnego Zgromadzenia, kandydat na zastępcę delegata na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM otrzymał następującą liczbę głosów: 

IMIĘ I NAZWISKOLICZBA ODDANYCH GŁOSÓW
Marek Kozłowski45

i uzyskał mandat zastępcy delegata.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte do realizacji.

2023-07-05