Wynik konsultacji w sprawie parkingów

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Szanowni Mieszkańcy,

Do biura Spółdzielni, w trakcie trwania konsultacji, wpłynęło 329 głosów sprzeciwu wobec propozycji budowy parkingów na terenach zieleni pomiędzy budynkami przy ulicach Konstruktorów i Technologów.

Rada Nadzorcza Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL na posiedzeniu w dniu 16.05.2024 r. zapoznała się ze wstępnym projektem utworzenia dodatkowych miejsc postojowych oraz opiniami i propozycjami Członków Spółdzielni i nie wyraziła zgody na budowę parkingów na terenach zieleni, należących do Spółdzielni.

W związku z powyższym propozycje:

 1. budowy parkingu na 7 stanowisk postojowych na działce 264/28 (teren zielony między budynkami Konstruktorów 28 – 34 oraz Konstruktorów 46 – 52)
 2. budowy parkingu na 7 stanowisk postojowych na działce 10/53 (teren zielony między budynkami Konstruktorów 54 – 60 oraz Konstruktorów 72 – 78)
 3. budowy parkingu na 7 stanowisk postojowych na działce 10/57 (teren zielony między budynkami Technologów 1 – 5 oraz Technologów 7 – 11)
 4. otwarcia dla ruchu pojazdów drogi przy ulicy Konstruktorów (działki o nr 264/23, 10/46), wzdłuż budynków Konstruktorów 36 – 44, Konstruktorów 62 – 70

zostają odrzucone i nie będą przyjęte do realizacji.

W zakresie propozycji zwiększenia liczby miejsc na terenach miejskich w obrębie osiedla, Spółdzielnia prowadzi rozmowy z Urzędem Miasta Zielona Góra:

 • Złożony został wniosek o rozszerzenie zakresu prac w ramach planowanego remontu ulicy Spawaczy o budowę dodatkowych miejsc postojowych, remont oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie i wyniesienie przejścia dla pieszych, prowadzącego do Szkoły Podstawowej nr 11.

  W odpowiedzi Urzędu Miasta uzyskaliśmy informację, że ze względów formalnych nie jest możliwe rozszerzenie zakresu prac o wszystkie przedstawione propozycje. Urząd Miasta rozważy możliwość wykonania wniesionego przejścia dla pieszych bez doświetlenia.

  • Złożony został wniosek o wykonanie remontu parkingu (do parkowania skośnego) przy ul. Technologów, na wysokości budynku Technologów 26 – 30.

  W odpowiedzi Urzędu Miasta uzyskaliśmy informację, że zostanie wykonany cząstkowy remont parkingu w drugim / trzecim kwartale 2024 roku.

  • Złożony został wniosek o zagospodarowanie terenu na działce 255/5 (teren przy ekranach dźwiękochłonnych, tzw. dziki parking) i urządzenie tymczasowego parkingu samochodowego.

  Oczekujemy na odpowiedź.

  Spółdzielnia prowadzi rozmowy z właścicielami sklepów Inter Marché, Brico Marché oraz z właścicielem terenu, na którym znajduje się parking, w sprawie jego dostępności dla mieszkańców osiedla. Proponujemy wprowadzenie możliwości wynajmu miejsca postojowego dla mieszkańców osiedla.

  W wyniku przeprowadzonych przez Spółdzielnię konsultacji, otrzymaliśmy od Państwa 26 propozycji prac, mających na celu zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla. Propozycje (w formie zestawienia) są dostępne do wglądu w biurze Spółdzielni. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej zostaną one opracowane oraz przekazane do właściwego organu – Urzędu Miasta, firm zewnętrznych bądź właściwych organów Spółdzielni.

  Członkowie Spółdzielni, którzy złożyli do Spółdzielni swoje propozycje, po opracowaniu ich, otrzymają indywidulane informacje o dalszej drodze postępowania.

  Dziękuję za czynny udział w konsultacjach w sprawie propozycji zwiększenia liczby miejsc parkingowych oraz  za przekazane opinie i propozycje.

                                                                                               

              Z poważaniem

                                                                                                Prezes Zarządu

                                                                                                Maria Czarnecka

  2024-05-24