Zmiana Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Z dniem 1 kwietnia 2021 r. w życie wchodzą zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody do budynków oraz odprowadzania ścieków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za wodę i ścieki (wprowadzone na podstawie uchwały nr 20 Rady Nadzorczej z posiedzenia w dniach 04.03.2021 r. – 12.03.2021 r.)

Zmiany w zapisach dotyczą:

  • zaktualizowano dane dostawcy wody i odbiorcy ścieków (Podstawa prawna Regulaminu);
  • wydłużono czas wykonania rozliczenia wody do 3 miesięcy od przeprowadzenia odczytów wodomierzy  (§ 8 Regulaminu);
  • zmieniono określenie jednostki rozliczeniowej (§ 24 Regulaminu)
  • usunięto zapisy dotyczące upustów w opłatach za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (§ 14, § 15, § 16 Regulaminu)

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na dotychczasowy sposób rozliczania kosztów zużycia wody przez Spółdzielnię.  

Tekst jednolityRegulaminu rozliczania kosztów dostawy wody do budynków oraz odprowadzania ścieków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za wodę i ścieki dostępny jest na stronie internetowej www.zsmzastal.pl w zakładce Dokumenty – Regulaminy.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami.

2021-03-26