Zmiana Regulaminu

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 20.10.2023 r. wydany został tekst jednolity Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL z dnia 19.10.2023 r.

Zmiany w Regulaminie wynikają z konieczności dostosowania do przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne  oraz z ponownego przeliczenia współczynników korekcyjnych LAF w nieruchomości.

Regulamin obowiązuje od 10.10.2023 r.

Tekst jednolity Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.zsmzastal.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

2023-10-23