głosowanie na Walnym Zgromadzeniu – cząstkowe wyniki

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Przedstawiamy cząstkowe wyniki głosowań Walnego Zgromadzenia na uchwałami (w okresie od 10.06.2024 r. do 14.06.2024 r.)

uchwała nr 1              35 głosy za

                                   12 głosów przeciw

                                   47 członków uczestniczących

uchwała nr 2              49 głosów za

                                   1 głos przeciw

                                   50 członków uczestniczących

uchwała nr 3              25 głosy za

                                   23 głosy przeciw

                                   48 członków uczestniczących

uchwała nr 4              28 głosów za

                                   20 głosów przeciw

                                   48 członków uczestniczących

uchwała nr 5              20 głosy za

                                   29 głosów przeciw

                                   49 członków uczestniczących

uchwała nr 6              48 głosów za

                                   1 głos przeciw

                                   49 członków uczestniczących

uchwała nr 7              47 głosów za

                                   2 głosy przeciw

                                   49 członków uczestniczących

uchwała nr 8              48 głosów za

                                   1 głos przeciw

                                   49 członków uczestniczących

uchwała nr 9              46 głosów za

                                   4 głosy przeciw

                                   50 członków uczestniczących

uchwała nr 10            50 głosów za

                                   0 głosów przeciw

                                   50 członków uczestniczących

2024-06-17