OGŁOSZENIE – SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż, w trybie z wolnej ręki w drodze konkursu ofert, nieruchomości, którą stanowi lokal mieszkalny nr 8, usytuowany w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, położonym w Zielonej Górze przy ul. Konstruktorów nr 42, na Osiedlu Zastalowskim. Powierzchnia lokalu wynosi 41,3 m2, do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze – piwnica o powierzchni 2,4 m2. Łączna powierzchnia wynosi 43,7 m2.

Dla lokalu Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą ZG1E/00081904/4.

Lokal posiada udział wynoszący 9/1000 we wspólnych częściach budynku i w prawie własności gruntu, objętego księgą wieczystą ZG1E/00075168/7 (obręb 6 m. Zielona Góra działka ewidencyjna nr 272 o powierzchni 3.451 m2).

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 285 000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).)

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 stycznia 2024 r. (decyduje data doręczenia), na adres syndyka masy upadłości:

 Julita Kolasa-Kuczek

syndyk masy upadłości

Mirocin Górny 26

67-120 Kożuchów

z dopiskiem   „ przetarg – mieszkanie w Zielonej Górze”

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2024 r.

W razie wpływu dwóch lub więcej ofert, syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowej aukcji, również  drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Operat szacunkowy nieruchomości oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne po wysłaniu zgłoszenia na adres: kancelaria@consensus-odszkodowania.pl lub telefonicznie pod nr 535 112 113.

Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Zapraszam do udziału w sprzedaży

Julita Kolasa-Kuczek

syndyk masy upadłości

2024-01-22