Wybory do Rady Nadzorczej

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Informujemy, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zostaną przeprowadzone wybory na członków Rady Nadzorczej Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL.  

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. W jej skład wchodzi 9 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkiem Rady może zostać wyłącznie osobą będąca członkiem Spółdzielni. Przepisy określające funkcjonowanie Rady Nadzorczej zawarte są w paragrafach 56 – 62 Statutu Spółdzielni.  

Zapraszamy zainteresowanych Członków Spółdzielni do złożenia swoich kandydatur na członka Rady Nadzorczej kadencji na lata 2022 – 2025.  

Informacje dotyczące procedury kandydowania na członka Rady Nadzorczej opisane są w § 50 Statutu Spółdzielni. Statut oraz wzory kwestionariuszy, zawierające informacje, o których mowa w § 50 pkt. 8 – 9 dostępne są w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.zsmzastal.pl.

Osoby zainteresowane zapraszamy również do kontaktu z biurem Spółdzielni, gdzie zostaną udzielone szczegółowe informacje.  

2022-05-16