Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE


Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL w Zielonej Górze zwołuje Walne Zgromadzenie w Częściach, w trybie indywidualnego głosowania pisemnego , które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Zielonej Górze przy ulicy Konstruktorów 28/2 w dniach od 30.06.2020 r. do 14.07.2020 r. dla dwudziestu pięciu części.

Pełna treść zawiadomienia do pobrania w zakładce Organy Spółdzielni - Walne Zgromadzenie