Konsultacje w sprawie parkingów

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Szanowni Państwo,

większość zmotoryzowanych mieszkańców naszego osiedla doświadcza codziennie problemu z dostępnością miejsc parkingowych w obrębie ulic Konstruktorów, Technologów i Spawaczy. 

Te problemy prawdopodobnie przybiorą na sile. Powody:

 1. Planowane ograniczenie dostępności parkingu przy Inter Marche tylko dla klientów sklepu – postój do dwóch godzin (handel przez siedem dni w tygodniu). Wprowadzenie tego rozwiązania zmniejszy liczbę  dostępnych miejsc parkingowych o kilkadziesiąt.
 2. Przebudowa i remont ulicy Rzeźniczaka i ulicy Spawaczy (główna droga prowadząca do szkoły). Zakładamy, że prowadzone prace wykluczą czasowo z użytku również kilkadziesiąt miejsc parkingowych, położonych przy tych ulicach.

Spółdzielnia poszukuje rozwiązań pozwalających zminimalizować problemy z dostępnością parkingów. Opracowany został wstępny projekt, który zakłada:

 1. budowę parkingu na 7 stanowisk postojowych na działce 264/28 (teren zielony między budynkami Konstruktorów 28 – 34 oraz Konstruktorów 46 – 52) – wymaga otwarcia dla ruchu pojazdów drogi przy ulicy Konstruktorów (działki o nr 264/23, 10/46), wzdłuż budynków Konstruktorów 36 – 44, Konstruktorów 62 – 70
 2. budowę parkingu na 7 stanowisk postojowych na działce 10/53 (teren zielony między budynkami Konstruktorów 54 – 60 oraz Konstruktorów 72 – 78) – wymaga otwarcia dla ruchu pojazdów drogi przy ulicy Konstruktorów (działki o nr 264/23, 10/46), wzdłuż budynków Konstruktorów 36 – 44, Konstruktorów 62 – 70
 3. budowę parkingu na 7 stanowisk postojowych na działce 10/57 (teren zielony między budynkami Technologów 1 – 5 oraz Technologów 7 – 11)
 4. podjęcie rozmów z Urzędem Miasta w sprawie budowy dodatkowych miejsc postojowych na gruntach miejskich:
 5. przy ulicy Technologów (od strony północnej budynku Technologów 2 – 8) 4 miejsca postojowe
 6. przy ulicy Technologów (od strony zachodniej budynku Technologów 2 – 8) 6 miejsc postojowych
 7. wzdłuż ulicy Spawaczy – 18 miejsc postojowych (Spółdzielnia wystąpiła do Urzędu Miasta o zwiększenie zakresu planowanych prac remontowych o propozycję powiększenia parkingu)
 8. przebudowa wyjazdu z drogi przy ul. Konstruktorów (wzdłuż budynków Konstruktorów 36 – 44, Konstruktorów 62 – 70) na ulicę Spawaczy i budowa 6 miejsc parkingowych

Projekt został opracowany w formie graficznej i jest dostępny tu – mapa oraz w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy biura. Zachęcamy do zapoznania się.

Ogłaszamy konsultacje w sprawie realizacji przedstawionych propozycji. Zachęcam wszystkich Państwa, którzy posiadają prawo do lokalu w budynkach naszego osiedla do zapoznania się projektem i wyrażenia opinii w tym temacie.

Opinie, uwagi i wnioski w ramach konsultacji oraz inne propozycje budowy stanowisk postojowych, zgodnych z prawem budowlanym można składać pisemnie w terminie 25.04.2024 r. – 24.05.2024 r.:

 • osobiście w siedzibie Spółdzielni,
 • za pośrednictwem poczty e-mail (na adres poczta@zsmzastal.pl)
 • lub do skrzynki pocztowej przy ul. Konstruktorów 28.

Pisma anonimowe oraz pochodzące od osób nie posiadających prawa do lokalu w Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL nie będą brane pod uwagę.

Z wyrazami szacunku

Maria Czarnecka

Prezes Zarządu

PROJEKT – MAPA

2024-04-25