Walne Zgromadzenie – zmiana terminów głosowań

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ZASTAL

Członkowie 

Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ZASTAL 

w Zielonej Górze

Na podstawie Aneksu z dn. 29.09.2022 r. w sprawie zmiany daty zwołania jedenastej, drugiej i dwudziestej drugiej Części Walnego Zgromadzenia do Zarządzenia z dn. 20.09.2022 r. w sprawie głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia, Zarząd przedstawia jednolity tekst tabeli określającej datę, godzinę i numer części Walnego Zgromadzenia, uwzględniający zmiany wprowadzone Aneksem. 

datagodzinanr części Walnego Zgromadzenianieruchomość
2022-10-20800 – 1900siódmaKonstruktorów 28 – 34
2022-10-20800 – 1900siedemnastaSpawaczy 10 – 16
2022-10-20800 – 1900dziesiątaTechnologów 13 – 17
2022-10-20800 – 1900pierwszaSkłodowskiej Curie 9
2022-10-24800 – 1900dwudziesta piątaSpawaczy 13 DEF
2022-10-24800 – 1900czternastaTechnologów 32 – 36
2022-10-24800 – 1900szóstaKonstruktorów 46 – 52
2022-10-24800 – 1900osiemnastaSpawaczy 18 – 22
2022-10-24800 – 1900dziewiątaTechnologów 7 – 11
2022-10-24800 – 1900dwudziesta trzeciagaraże wolnostojące
2022-10-25800 – 1900dziewiętnastaSpawaczy 1 ABCD
2022-10-25800 – 1900ósmaTechnologów 1 – 5
2022-10-25800 – 1900trzeciaKonstruktorów 62 – 70
2022-10-26800 – 1900dwudziesta czwartaSpawaczy 13 ABC
2022-10-26800 – 1900trzynastaTechnologów 2 – 8
2022-10-26800 – 1900piątaKonstruktorów 72 – 78
2022-10-26800 – 1900szesnastaSpawaczy 2 – 8
2022-10-26800 – 1900dwunastaTechnologów 10 – 16
2022-10-27800 – 1900czwartaKonstruktorów 54 – 60
2022-10-27800 – 1900dwudziesta pierwszaSpawaczy 3 ABC
2022-10-27800 – 1900piętnastaTechnologów 26 – 30
2022-10-27800 – 1900dwudziestaSpawaczy 5 A – G
2022-11-03800 – 1900jedenastaTechnologów 18 – 24
2022-11-03800 – 1900drugaKonstruktorów 36 – 44
2022-11-03800 – 1900dwudziesta drugaSpawaczy 5 HIJK

2022-09-29